Tag: KBR-009

Chồng vừa mất, thuộc hạ của chồng đã đến hiếp dâm tôi

Chồng của Suzu, chủ tịch một công ty nhỏ, qua đời. Ngay sau tang lễ, trong khi bà vẫn còn đau buồn vì sự mất mát này, thì bầy kền kền (thuộc hạ của người chồng quá cố) đã vây quanh bà để cướp chiến lợi phẩm đó chính l...