Tag: PRED-532

Rủ anh đồng nghiệp trú mưa và cái kết

Karen mời một đồng nghiệp ở lại chỗ của cô ấy vì bên ngoài trời đang mưa rất to. Sau đó, tình huống trở nên quá gợi tình khiến anh không thể bỏ qua