Tag: SSIS-454

Cướp người yêu bằng thuốc kích dục – Nanatsumori Riri

Nanatsumori Riri là một nhân viên mà tôi thầm yêu, một ngày tôi hay tin cô đã có người yêu và sắp lấy chồng, tôi không thể đứng đó mà nhìn họ hạnh phúc một kế hoạch tôi đã bày ra nhầm để cướp em ấy về tay tôi, một cha...